Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

Oslavy 140. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskej Teplej

Oslavy 140. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskej Teplej

04.05 Trenčianska Teplá

Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčianskej Teplej s podporou obce Trenčianska Teplá Vás srdečne pozýva na OSLAVU 140 VÝROČIA ZALOŽENIA HASIČSKÉHO ZBORU V TRENČIANSKEJ TEPLEJ

DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR TRENČIANSKA TEPLÁ

novinky,
KALENDÁR AKCIÍ
kto sme,
ČO ROBÍME ...

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Trenčianska Teplá je organizácia, ktorá sa skladá z dvoch zložiek. Základom je členská základňa, ktorú tvorí každý člen (muži, ženy, dorast). Za správny chod zboru sú zodpovedný členovia výboru DHZ, ktorých si volia všetci členovia spravidla na výročnej členskej schôdzi. Na nej sa sa taktiež rozoberá činnosť zboru ako aj jeho ďalšie smerovanie.

Druhou neodmysliteľnou zložkou je Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO). Je to zásahová jednotka zboru. Tú tvoria členovia DHZ ktorí dovŕšili 18 rokov a absolvovali potrebné školenia. Táto jednotka je nasadzovaná pri mimoriadnych udalostiach akými sú požiare, povodne a rôzne technické zásahy ako napr. odstraňovanie spadnutých stromov po búrke a pod. V neposlednom rade zbor úzko spolupracuje s obcou pri rôznych udalostiach organizovaných obecným úradom.

CHCEŠ SA PRIDAŤ ?

  • Mať srdce na správnom mieste ?
  • Pomáhať druhým a byť užitočný ?
  • Získať kamarádstvo, zažiť tímovú prácu ?
  • Dať zo seba vždy to najlepšie ?
  • Si na správnom mieste !

( na hasičov vraj letia baby ;) )

AKCIE A ŽIVOT ZBORU

Už spomenuté ale aj rôzne ďalšie aktivity zboru si môžte prezrieť v našej galérii.

"Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí"

hasičské desatoro