Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

HASIČSKÉ DNI 2017

HASIČSKÉ DNI 2017

15.09

Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov a záchranárov

DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR TRENČIANSKA TEPLÁ

novinky,
KALENDÁR AKCIÍ
kto sme,
ČO ROBÍME ...

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Trenčianska Teplá je organizácia, ktorá sa skladá z dvoch zložiek. Základom je členská základňa, ktorú tvorí každý člen (muži, ženy, dorast). Za správny chod zboru sú zodpovedný členovia výboru DHZ, ktorých si volia všetci členovia spravidla na výročnej členskej schôdzi. Na nej sa sa taktiež rozoberá činnosť zboru ako aj jeho ďalšie smerovanie.

Druhou neodmysliteľnou zložkou je Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO). Je to zásahová jednotka zboru. Tú tvoria členovia DHZ ktorí dovŕšili 18 rokov a absolvovali potrebné školenia. Táto jednotka je nasadzovaná pri mimoriadnych udalostiach akými sú požiare, povodne a rôzne technické zásahy ako napr. odstraňovanie spadnutých stromov po búrke a pod. V neposlednom rade zbor úzko spolupracuje s obcou pri rôznych udalostiach organizovaných obecným úradom.

CHCEŠ SA PRIDAŤ ?

  • Mať srdce na správnom mieste ?
  • Pomáhať druhým a byť užitočný ?
  • Získať kamarádstvo, zažiť tímovú prácu ?
  • Dať zo seba vždy to najlepšie ?
  • Si na správnom mieste !

( na hasičov vraj letia baby ;) )

AKCIE A ŽIVOT ZBORU

Už spomenuté ale aj rôzne ďalšie aktivity zboru si môžte prezrieť v našej galérii.

"Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí"

hasičské desatoro