Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

12.02.2018
Výcvik v protiplynovom stredisku

Každoročne absolvujeme výcvik v protiplynovom stredisku v SŠ PO v Žiline, kde musíme za použitia ADP (autonómny dýchací prístroj) prekonať zostavenú dráhu- klietka s tunelmi, mrežami, schodami a inými prekážkami. Polygón prekonávameso záťažou v úplnej tme pri silnom zadymení za použitia baterky.