Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

02.06.2018
Deň detí MŠ Tr. Teplá

Každoročne navštevujeme deti v materských školách v našom okolí, aby sme im priblížili prácu hasičov, ukázali im techniku s ktorou zasahujeme a samozrejme ich hravou formou naučili, na čo si majú dávať pozor