Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

20.10.2018
Oslavy 100. výročia vzniku Československa- Mohyla-Bradlo

20.10. sme sa zúčastnili stretnutia DOBROVOĽNÝCH HASIČOV NA BRADLE pri príležitosti stého výročia vzniku Českoslovenka.