Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

09.11.2018
Stretnutie hasičov kraj Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Uherské Hradište

Každoročne sa stretávajú zástupcovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany zpriatelených okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Uherské Hradište (ČR) aby si zhodnotili dané obdobie. Stretnutie sa koná vždy v inom okrese.