Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

20.05.2018
Sväto Floriánska električka

Každým rokom v mesiaci Máj organizácia TREŠ n.o. organizuje Sväto Floriánsku jazdu električkov, ktorú sprevádza kolóna hasičských vozidiel rôzneho druhu a veku, ktoréj sa každoročne zučastňujeme s našou technikou. Počas podujatia robíme aj ukážky zásahu rôzneho typu.