Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

10.04.2018
Požiar komína ul. SNP

Jednotke Trenčianska Teplá bol 10.4.2018 o 14:22 ohlásený požiar lesného porastu nad Ovčiarskym Ústavom Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice. Jednotka okamžite vykonala zásah v zložení 3+1 s jedným kusom techniky(CAS32 Tatra815) .Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o požiar nelegálnej skládky odpadu v lesnom poraste o rozlohe cca 100 m2. Na likvidáciu požiaru bol nasadený jeden C prúd a cisternová lafeta.