Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

 

zásahy, súťaže,
SPOLOČENSKÉ AKCIE ...
Požiar senníka PD Dubnica

Požiar senníka PD Dubnica

31.12.2018

Požiar lesa nad ul. Teplická

Požiar lesa nad ul. Teplická

11.11.2018

Stretnutie hasičov kraj Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Uherské Hradište

Stretnutie hasičov kraj Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Uherské Hradište

09.11.2018

Oslavy 100. výročia vzniku Československa- Mohyla-Bradlo

Oslavy 100. výročia vzniku Československa- Mohyla-Bradlo

20.10.2018

Okresné cvičenie

Okresné cvičenie

22.09.2018

Požiar kameňolom Dubnica- Kolačín

Požiar kameňolom Dubnica- Kolačín

12.09.2018

Požiar chaty Dubnica

Požiar chaty Dubnica

09.09.2018

Krajské povodňové cvičenie

Krajské povodňové cvičenie

18.08.2018

Odovzdanie štuplíkov a príspevku Kristínke

Odovzdanie štuplíkov a príspevku Kristínke

10.08.2018

Požiar skládky Lieskovec

Požiar skládky Lieskovec

27.07.2018

Výcvik vo výcvikovom stredisku MV SR Lešť

Výcvik vo výcvikovom stredisku MV SR Lešť

27.07.2018

Deň detí MŠ Tr. Teplá

Deň detí MŠ Tr. Teplá

02.06.2018

Železný hasič 2018

Železný hasič 2018

28.05.2018

Sväto Floriánska električka

Sväto Floriánska električka

20.05.2018

Požiar bytového domu Ilava

Požiar bytového domu Ilava

06.05.2018

Požiar Intermonex Dubnica

Požiar Intermonex Dubnica

10.04.2018

Požiar komína ul. SNP

Požiar komína ul. SNP

10.04.2018

Požiar skládky a porastu - nad ovčínom

Požiar skládky a porastu - nad ovčínom

10.04.2018

Výcvik v protiplynovom stredisku

Výcvik v protiplynovom stredisku

12.02.2018