Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
TRENČIANSKA TEPLÁ

 

hlavné úlohy,
NA ROK 2019
  • Uhradiť členské príspevky najneskôr do konca februára 2019
  • Podieľať sa naďalej na spolupráci s OcÚ pri organizovaní a zabezpečení spoločenských a kultúrnych podujatí
  • Venovať pozornosť získavaniu nových členov
  • Zorganizovať oslavy 135-teho výročia založenia zboru
  • Zvyšovať propagáciu činnosti DHZ a požiarnej ochrany v obci
  • Zvyšovať si odborné vedomosti na úseku ochrany pred požiarmi
  • Naďalej plniť podmienky MV SR a DPO SR na udržanie DHZO v kategórii A celoplošného rozmiestnenia síl a prestriedkov
  • Zorganizovať ďalší ročník súťaže Železný hasič
  • Udržiavať techniku v akcieschopnom stave
  • Zúčastniť sa na okresnej súťaži DHZ
kto sme,
ČO ROBÍME ...

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Trenčianska Teplá je organizácia, ktorá sa skladá z dvoch zložiek. Základom je členská základňa, ktorú tvorí každý člen (muži, ženy, dorast). Za správny chod zboru sú zodpovedný členovia výboru DHZ, ktorých si volia všetci členovia spravidla na výročnej členskej schôdzi. Na nej sa sa taktiež rozoberá činnosť zboru ako aj jeho ďalšie smerovanie.

Druhou neodmysliteľnou zložkou je Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO). Je to zásahová jednotka zboru. Tú tvoria členovia DHZ ktorí dovŕšili 18 rokov a absolvovali potrebné školenia. Táto jednotka je nasadzovaná pri mimoriadnych udalostiach akými sú požiare, povodne a rôzne technické zásahy ako napr. odstraňovanie spadnutých stromov po búrke a pod. V neposlednom rade zbor úzko spolupracuje s obcou pri rôznych udalostiach organizovaných obecným úradom.

Výbor DHZ
PredsedaDobiaš Andrej
Podpredseda, veliteľJakúbek Martin
TajomníkJaniš Rastislav
Pokladník a mat. tech. referentMalovec Ľubomír
Referent mládežePotočná Lívia
StrojníkBrezovský Martin
RevízorSklenárová Zuzana st.
Podpredseda prevencieMalovec Lubomír
Organizačný referentBeníčková Zuzana
Člen výboruDebnár Martin
Ďaľší členovia DHZ
Muži:Ženy:Dorast:
Bielik RadoslavBalajová Natália-
Frýdecký Ján st.Sklenárová Zuzana ml.
Guričan DrahoslavDobiašová Natália
Heldák JánDobiašová Alena
Janiš MiroslavJakúbková Lenka
Samák VladimírJanišová Alžbeta
Stehel JakubDebnárová Veronika
Kučera BranislavVáleková Simona
Novák JozefMartinková Miriam
Ptáček RadoslavSuchá Adela
Daňo Martin
Gallo Michal
Zúber Miroslav
Stehel Stanislav ing.
Robota Šimon
Porubský Dominik
Frydecký Ján ml.
Zúber Tomáš
Buček Zdeno